Mainostoimisto Pasi Tuomaala Oy - Graafikko & kuvittaja - Lapua, etelä-pohjanmaa

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelu on tärkeä osa brändin rakentamista, jota ohjataan strategiaan perustuvalla visuaalisella ilmeellä ja visuaalisella markkinoinnilla. Yritysilmeellä vahvistat yrityksesi viestiä ja tunnistettavuutta visuaalisin keinoin. Huolella suunniteltu yrityksen ilme antaa hyvän ensivaikutelman, vetoaa tunteisiin, luo mielikuvia ja kertoo tarinaa.

 
Yrityksen visuaalinen identiteetti auttaa tunnistamaan ja erottamaan sinut kilpailijoista. Visuaalinen viestintä pitää huolen, että kokonaisuus on yhdenmukaista ja linjassa kaikissa kanavissa. Yrityksen imagoa ja tunnettuutta kasvatetaan järjestelmällisellä ja pitkäjänteisellä työllä.

Etsitkö sinä yritysilmeen suunnittelijaa? Ota yhteyttä ja kerro yrityksestäsi. Suunnitellaan yhdessä tunteisiin vetoava yritysilme.

Yritysilme ja yritysilmeen suunnittelu, Mainostoimisto, Lapua, etelä-pohjanmaa

”Olimme enemmän kuin tyytyväisiä yritysilmeen uudistukseen. Yhteistyö Pasin kanssa oli alusta asti sujuvaa, ja työn jälki puhuu puolestaan. Suunnitteluprosessi oli selkeä, ja Pasi ymmärsi hyvin alkuun epämääräisetkin toiveemme. Näin rautaisen ammattilaisen kanssa on ilo tehdä yhteistyötä!”

– Johannes Holkkola, toimitusjohtaja, Happowa Oy

 

Yritysilmeen suunnittelu

Yritysilme sisältää tavallisesti visuaaliset elementit, kuten yrityksen logon, värimaailman ja käytettävien kirjasintyyppien (typografian) ja kuvamaailman suunnittelun. Toistuvat yritysilmeen graafiset elementit toimivat hyvin jokaisessa markkinoinnin materiaaleissa ja kanavassa, kun kaikki muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Yritysilmeen suunnitteluun voi sisältyä

Meiltä saat kattavat ratkaisut erilaisiin graafisen suunnittelun tarpeisiin. Alta löydät esimerkkejä palveluistamme:

 • Tunnuksen ja logon suunnittelu
 • Värimaailman määrittely
 • Typografian määrittely
 • Graafiset elementit
 • Kuvatyylin määrittely
 • Graafinen ohjeistus

Kaikki yritysilmeen palaset kootaan lopuksi graafiseen ohjeistoon. Tähän määritellään kaikki visuaalisen ilmeen osat yhdeksi kokonaisuudeksi. Graafinen ohjeisto ohjaa ja auttaa sinua valvomaan, että suunniteltua ilmettä noudatetaan jatkossa järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikessa yrityksen viestinnässä. Näin yrityksesi brändiä voidaan alkaa rakentamaan järjestelmällisellä ja pitkäjänteisellä työllä.

Käytännön sovellukset

 Kun yritysilmeen kokonaisuus on määritelty ja suuntaviivat selvillä, jalkautamme ilmeen tarvittavat sovellukset käytäntöön. Eli suunnittelemme sinulle haluamanne ilmeen sovellukset.

Yritysilmeen sovellukset käytännössä:

 • Käyntikortit
 • Sosiaalisten kanavien kuvat ja kuvitukset
 • Esitteet
 • Esityspohjat (PowerPoint)
 • Lehti-ilmoitukset
 • Kirjelomakkeet
 • Kirjekuoret
 • Pakkaukset
 • Sähköinen lomake (Word)
 • Kotisivut

Yritysilmeestä brändi ja imago

Yritysilmeen suunnittelulla on vahva kaupallinen ja tieteellinen tarkoitus. Visuaalisuus ja selkeä ja positiivinen sanallinen viestintä helpottavat ostopäätöksen tekemistä, koska tunteet ja asenteet sekä järkiajattelu vaikuttavat paljon ihmisten ostopäätösprosessiin. Yrityksen ilme, joka vetoaa ihmisten tunteisiin ja luovat tunnepohjaisen halun ostaa ovat vahvoilla. Jotta tähän päästään. Täytyy ostosprosessin aiheuttamat tuotteisiin ja brändin liittyvät käsitykset sekä näihin liittyvät vastakkaiset tunteet ja asenteet saadaan minimoitua ja poistettua. Tämän vuoksi tulisi yrityksen viestintä ja tieto sekä visuaalisuus olla eri kanavissa selkeää ja yhtenäistä sekä helposti löydettävissä.

Yritysilme ja yritysilmeen suunnittelu ammattitaidolla, Mainostoimisto, Lapua, etelä-pohjanmaa

Suunnitellaan yrityksesi yritysilme kuntoon yhdessä

Yritysilmeen huolelliseen suunnitteluun kannattaa sijoittaa heti yrityksen perustusvaiheessa. Tällöin yrityksesi saa selkeän perustuksen, jonka päälle koko yrityksen imagoa voidaan alkaa rakentamaan. Kun asiat tehdään alusta kunnolla ja huomioidaan pitkäikäisyys. Säästät resursseja ja vältyt asiakkaiden hämmennykseltä, kun yritysilmettä aletaan muuttamaan kohta uudelleen.

Myöhemmin yritysilmeen uudistus voi tulla kuitenkin kyseeseen, kun yrityksen olosuhteet ja toiminta muuttuvat vuosien myötä. Mikäli yrityksen imagoa ja brändiä on rakennettu järjestelmällisellä ja pitkäjänteisesti alusta alkaen, on yritysilmeen uudistustakin helpompi lähteä suunnittelemaan myöhemmin siten, että brändi pysyy jatkossakin tunnistettavana ja selkeänä.

Kaipaako yrityksesi tai organisaatiosi yritysilme uudistusta?

Pasi Tuomaala - graphic designer & Illustrator / graafinen suunnittelija & kuvittaja , Lapua , etelä-pohjanmaa, Mainostoimisto Lapualta

Rajattomasti graafista suunnittelua kiinteään kuukausihintaan

Premium-tason suunnittelupalveluja heille, jotka haluavat päästä eroon graafisen suunnittelun pullonkauloista ja saada työt nopeammin kuntoon ilman perinteisten toimistojen kankeutta ja viiveitä. Ei sopimuksia, ei yllätyksiä tai sitoutumispakkoa. Laita tauolle tai peruuta tilaus milloin tahansa.